Wednesday, August 19, 2009

Young Illustrators Award 2009


Swatch Young Illustrators Award získajú pozvanie do Berlín, kde budú mať možnosť vystaviť svoje práce na medzinárodnom festivale s názvom die Illustrative 2009. Víťazi získajú cenu v hodnote 6.000 EUR, zverejnenie a publikáciu svojej tvorby, uzavretie zmlúv s agentúrami a možnosť účasti na budúcoročných prehliadkach. Hlavný víťaz súťaže získa šancu na vytvorenie dizajnu hodiniek značky Swatch- ktorá sa zároveň stáva úžasnou príležitosťou na vstup do radov renomovaných umelcov ako Kiki Picasso, Pedro Almodóvar, Robert Altman a Keith Haring.
Nominovaných výtvarníkov bude hodnotiť medzinárodná porota, ktorá bude zostavená z vedúcich osobností súčasného umenia, odborníkov a vydavateľov populárnych magazínov pre grafiku a dizajn. Prihlasovanie do súťaže Swatch Young Illustrators Award je možné od júna do konca septembra 2009. Porota rozhodne o víťazovi súťaže v jednotlivých kategóriách v októbri tohto roku.
Udelenie zlatej ceny a ďalšie vyznamenania budú odovzdané na jeseň 2009 v rámci festivalu Die Illustrative. Zverejnenie mien nominovaných umelcov bude umiestnené na webovej stránke festivalu Die Illustrative do polovičky septembra. Výber najlepších prác zo súťaže Swatch Young Illustrators Award bude inštalovaný už na spomínanej výstave. Termín prihlásenia sa do súťaže je -do 30. septembra 2009.

No comments:

Post a Comment