Monday, August 24, 2009

Young Illustrators Award 2009The Swatch Young Illustrators Award  je jedinečnou súťažou, ktorá sa vyznačuje kreativitou a inováciou v oblasti súčasnej voľnej ilustrácii a grafiky. The Award dodáva odvahu výtvarníkom, dizajnérom a podporuje ich v umeleckej tvorbe, ponúka im medzinárodnú a svetom uznávanú platformu pre ich vlastné zviditeľnenie a uznanie. Do súťaže budú zaradené klasické ilustratívne práce, umelecké projekty s výraznými grafickými vplyvmi, animované filmy a umelecké knižné objekty.

Nominovaní do súťaže Swatch Young Illustrators Award  získajú pozvanie do Berlín, kde budú mať možnosť vystaviť svoje práce na medzinárodnom festivale s názvom die Illustrative 2009. Víťazi získajú cenu v hodnote 6.000 EUR, zverejnenie a publikáciu svojej tvorby, uzavretie zmlúv s agentúrami a možnosť účasti na budúcoročných prehliadkach. Hlavný víťaz súťaže získa šancu na vytvorenie dizajnu hodiniek značky Swatch- ktorá sa zároveň stáva úžasnou príležitosťou na vstup do radov renomovaných umelcov ako Kiki Picasso, Pedro Almodóvar, Robert Altman a Keith Haring.

Nominovaných výtvarníkov bude hodnotiť medzinárodná porota, ktorá bude zostavená z vedúcich osobností súčasného umenia, odborníkov a vydavateľov populárnych magazínov pre grafiku a dizajn. Prihlasovanie do súťaže  Swatch Young Illustrators Award je možné od júna do konca septembra 2009. Porota rozhodne o víťazovi súťaže v jednotlivých kategóriách v októbri tohto roku.

Udelenie zlatej ceny a ďalšie vyznamenania budú odovzdané na jeseň 2009 v rámci festivalu Die Illustrative. Zverejnenie mien nominovaných umelcov bude umiestnené na webovej stránke festivalu Die Illustrative do polovičky septembra. Výber najlepších prác zo súťaže Swatch Young Illustrators Award  bude inštalovaný už na spomínanej výstave.

Termín prihlásenia sa do súťaže je - do 30. septembra 2009.

Prihlásenie/ RegistráciaÚčasť

1. Prihlásenie sa do súťaže

Aby boli Vaše práce zaradené do súťaže, musíte byť zaregistrovaný na našej stránke.
Pokiaľ ešte nie ste prihlásený, zaregistrujte sa prosím ako nový užívateľ.
Po zaplatení poplatku vo výške (30 EUR alebo $48 US) je Vaša registrácia kompletná.

2. Kontaktná osoba

Ako registrovaný užívateľ viete svoje práce do YIA prihlásiť okamžite alebo v priebehu termínu prihlasovania do súťaže. Stávate sa tak súčasťou sieťového prepojenia medzi jednotlivými súťažiacimi Die Illustrative. Po Vašom úspešnom zaregistrovaní na našej stránke, sa s Vami v krátkej dobe spojí jeden z nášho teamu, ktorý sa stáva Vašou kontaktnou osobou počas celého priebehu súťaže.

3. Prihláška

Po úspešnej registrácii môžete pokračovať s prihláškou. Prihlasovanie seba a vlastnej výtvarnej tvorby prebieha výhradne cez internet.
Aby ste sa vedeli prihlásiť s Vašimi umeleckými prácami alebo projektmi prostredníctvom online- formuláru, potrebujeme poznať Vaše osobné údaje, kategóriu, do ktorej sa hlásite a bližšie informácie o Vašom projekte. Len tak môžete podať Vašu žiadosť cez internet. Taktiež prihlasovanie vlastnej výtvarnej tvorby prebieha on-line prostredníctvom vytvorenia vlastného PDF súboru v maximálnej veľkosti 5 MB.

Dôležité: Neposielajte nám prosím poštou žiadne originály.
Ostatné doplnkové materiály posielajte len (vo forme CD/ DVD, a i.) na adresu:

Illustrative e.V.
(YIA 2009)
Gormannstr. 23
10119 Berlin (Germany)

Alebo e-mailom na: Pascal Johanssen

Prosím, prečítajte si pozorne pred prihlásením do súťaže všetky uvedené podmienky.

Podmienky účasti.

Termín prihlásenia do:
30. september 2009.

Oprávnenie na účasť

Súťaže sa môžu zúčastniť ilustrátori, voľní umelci, grafici, animátori, knižní umelci, tak ako aj študenti a učni. Najnižšia veková hranica je však 21 rokov. Pritom v protiklade, najvyššia veková kategória nie je stanovená.

Poplatky za účasť

Uhradenie poplatku 30 EUR alebo $48 US je dôležité previesť do 29. septembra prostredníctvom bankového prevodu alebo online cez službu via Paypal.
Prosím, pri prevode peňazí bezpodmienečne uveďte celé meno a osobné ID.

Prevod peňazí bankou

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom na konto:
Majiteľ konta: Illustrative e.V.
Číslo konta: 2084540008
Smerový kód banky: 10090000

Pre prevody zo zahraničia (t.j. mimo Nemecka):
IBAN: 28100900002084540008
BIC: BEVODEBB

Paypal

Online- prevody via Paypal je možné poslať na adresu: kleiss@illustrative.de.
Táto online- platba prostredníctvom služby Payal sa odporúča pre prevody uskutočňované mimo Nemecka, teda je určené pre platby zo zahraničia. Táto forma prevodu je postihnutá najnižšími poplatkami za transakciu. S príchodom platby na účet je Vaše prihlásenie do súťaže touto cestou vybavené.

Banka- transakčné poplatky

Pri medzinárodnom prevode môžete byť postihnutý transakčnými poplatkami (napr. za prepočet meny), ktoré sú v každej krajine a v každej banke veľmi rozdielne. Vrátane poplatok za účasť na súťaži sa rozumie aj tento možný poplatok. Preto si prosím zistite bližšie informácie vo Vašej kompetentnej banke alebo priamo na stránke: paypal.com.

Paypal

Paypal je jedna jednoduchá a istá metóda, ktorá zaručuje medzinárodný online prevod peňazí. Na webovej stránke Paypal.com si vytvoríte osobné konto/ účet. Po dobytí tohto jediného konta a zadaní e-mailovej adresy príjemcu, sú peniaze okamžite poslané na náš účet. Pre prevod peňazí za účasť na YIA 09 Vám preto odporúčame službu Payal. Viac informácií získate na: Paypal.

Prihlasovací formulár

Prihlasovací formulár (vo forme registrácie) slúži na to, aby sme zaznamenali všetky Vaše správne osobné údaje:
Priezvisko a meno
Kontakt
Dátum a miesto narodenia
Tieto údaje budú dôverne uložené.

Vaše osobné ID

Po ukončení registrácie získate identifikačné číslo pod názvom (ID), ktoré slúži na pridelenie získaných peňažných podielov zo súťaže. Je zároveň dokladom o prevode peňazí a vložením tak vlastných PDF súborov.

Váš projekt

Prijaté do súťaže môžu byť len:
Obrazy (jednotlivé, ale taktiež aj série obrazov, ktorých množstvo nepresahuje 20 artefaktov)
Inštalácie projektov
Animované filmy
Knižné objekty

Prihlasovanie prác do súťaže prebieha výhradne digitálnou formou. Obrazy alebo dokumentácie filmov, kníh alebo inštalácií, sú podané v PDF formáte. Jednotlivé obrazy sú označené vlastnými nadpismi/názvami alebo zhrnuté v písomnej podobe na jednom titulnom liste. Popis prác musí obsahovať veľkosť, rok vzniku, materiál a použitú techniku. V  PDF súbore môžu byť vložené samozrejme aj ďalšie popisky jednotlivých prác respektíve projektov. Prosím nezabudnite priložiť aj životopis.
Prihlásené práce budú prezentovať len Vašu voľnú výtvarnú tvorbu (tzv.„personal work“), nebudú akceptované práce, ktoré vznikli pre komerčné účely na základe zmluvy.

Predloženie prác do súťaže

Po úspešnej registrácii si sami vytvoríte PDF súbor (v max. veľkosti 5 MB), ktorý bude priamo preposlaný na e-mailovú adresu: johanssen@illustrative.de

Podanie prác prostredníctvom pošty

Prevzatie originálnych prác bude dôrazne vylúčené. Dodatkový materiál, ktorý by bol potrebný, posielajte poštou vo forme CD/DVD alebo publikácií. V tomto prípade Vás prosíme o priloženie jedného výtlačku potvrdenia o prihlásení autora do súťaže. Všetky poštovné náklady hradí sám uchádzač.
Dodatkové materiály budú prijaté a odoslané späť autorovi len po dohode na základe splnenia uvedených podmienok:

1. Podávanie prác z Nemecka musí obsahovať už spiatočnú obálku s adresou a doklad o zaplatení poštovného.
2. Pri posielaní prác zo zahraničia je potrebné, aby uchádzač priložil 10 EUR vo forme bankovky.

Postup

1. Zaregistrujte sa ako nový užívateľ.
2. Preukázanie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku vo výške 30 EUR. Pritom je veľmi dôležité uviesť celé meno a Vaše osobné ID, ktoré Vám bolo pridelené pri registrácii.
3. Potom môžete Vaše práce (v maximálnom počte 20 kusov) poslať e-mailom. Samozrejme účasť s viacerými projektmi je možná, ale pri prihlasovaní každého samostatného projektu je potrebné vytvorenie nového užívateľského konta/ účtu (t.j. pre každú novú žiadosť o projekt dostanete nové ID, pričom je dôležité zaplatiť nový poplatok za účasť v súťaži).

Poistenie

Zaslané materiály nie sú poistené. Pokiaľ dôjde k poškodeniu prác počas priebehu súťaže Die Illustrative, bude majiteľovi prác preplatená len hodnota materiálu.

Účasť na festivale

Všetky uvedené podmienky platia pre súťaž s názvom Die Illustrative pre rok 2009 uskutočnenú v Berlíne. Nominovaní súťažiaci budú pozvaní na konajúci sa festival. Die Illustratíve zámerne, v závislosti od kapacity festivalu, vystaví všetky nominované práce.

Predloženie prác do súťaže

Po úspešnej registrácii si sami vytvoríte PDF súbor (v max. veľkosti 5 MB), ktorý bude priamo preposlaný na e-mailovú adresu: johanssen@illustrative.de

Podanie prác prostredníctvom pošty

Prevzatie originálnych prác bude dôrazne vylúčené. Dodatkový materiál, ktorý by bol potrebný, posielajte poštou vo forme CD/DVD alebo publikácií. V tomto prípade Vás prosíme o priloženie jedného výtlačku potvrdenia o prihlásení autora do súťaže. Všetky poštovné náklady hradí sám uchádzač.
Dodatkové materiály budú prijaté a odoslané späť autorovi len po dohode na základe splnenia uvedených podmienok:
1. Podávanie prác z Nemecka musí obsahovať už spiatočnú obálku s adresou a doklad o zaplatení poštovného.
2. Pri posielaní prác zo zahraničia je potrebné, aby uchádzač priložil 10 EUR vo forme bankovky.

Postup

1. Zaregistrujte sa ako nový užívateľ.
2. Preukázanie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku vo výške 30 EUR. Pritom je veľmi dôležité uviesť celé meno a Vaše osobné ID, ktoré Vám bolo pridelené pri registrácii.
3. Potom môžete Vaše práce (v maximálnom počte 20 kusov) poslať e-mailom. Samozrejme účasť s viacerými projektmi je možná, ale pri prihlasovaní každého samostatného projektu je potrebné vytvorenie nového užívateľského konta/ účtu (t.j. pre každú novú žiadosť o projekt dostanete nové ID, pričom je dôležité zaplatiť nový poplatok za účasť v súťaži).

Poistenie

Zaslané materiály nie sú poistené. Pokiaľ dôjde k poškodeniu prác počas priebehu súťaže Die Illustrative, bude majiteľovi prác preplatená len hodnota materiálu.

Účasť na festivale

Všetky uvedené podmienky platia pre súťaž s názvom Die Illustrative pre rok 2009 uskutočnenú v Berlíne. Nominovaní súťažiaci budú pozvaní na konajúci sa festival. Die Illustratíve zámerne, v závislosti od kapacity festivalu, vystaví všetky nominované práce.

Reč- jazyk

Zaslané práce musia byť popísané výhradne v anglickom alebo v nemeckom jazyku.
Illustrative 09 Berlin
International Illustration Forum
Gormannstr. 23
10119 Berlin (Germany)

Telefon: 0049 (0) 30 / 48 49 19 29
Fax: 0049 (30) 27 57 20 19

Die Illustrative je projekt verejnoprospešného združenia Illustrative e.V. so sídlom v Berlíne.

POROTA.

María Serrano

Bola narodená v roku 1975 vo Valencii. Od roku 1999 študovala históriu na Universidad Complutense de Madrid a od tohto času sa štúdiu neprestala venovať. Počas doktorantského štúdia spracovala tému s názvom „Ženská perspektíva v kritickej teórií“. Magisterské štúdium digitálnej žurnalistiky absolvovala na Univesitat Oberta de Catalunya, kde navštevovala nespočetné množstvo kurzov zamerané na žurnalistiku.
Momentálne študuje teóriu literatúry a literatúru na Universitat de Barcelona. Vo svojej profesionálnej kariére bola vždy ovplyvnená redaktorskou činnosťou, kde mimo iného pracovala pre vydavateľstvá Editorial Alfaguara, Editorial Traficantes de Sueños a La Fundación Residencia de Estudiantes. Od roku 2006 pracuje v Barcelone ako redaktorka vo vydavateľstve Editorial Gustavo Gili, kde je zodpovedná za tematický okruh venujúci sa dizajnu. Okrem toho je šéfredaktorka časopisov (étapes): Španielsko a Latinská Amerika.

étapes Spanien


Fernando Galán

Pracuje ako kritik umenia, kurátor, vydavateľ a publicista magazínu art.es.
Magazín art.es. patrí medzi svetovo uznávaný dvojjazyčný (španielsko/ anglický) magazín, ktorý mapuje pohľad na súčasné umenie zaostrený na tvorbu kreatívnych projektov z celého sveta. Svojou koncepciou vypovedá o zaujímavých témach, ktoré sú doprevádzané jedinečným dizajnom.

art.es Magazine


Keiichi Tanaami

Tanaami sa narodil v roku 1936. V detstve sa mu vryl do pamäte jeden zvláštny obraz, ktorý našiel na povale u svojho starého otca. Bol to obraz zlatej rybky, ktorej šupiny sa odrážali ako záblesky bômb. Tanaami v ňom objavil odraz teroru vládnuceho počas druhej svetovej vojny. Tento zážitok v ňom a v jeho vedomí zanechal nezmazateľnú stopu, ktorého tematika sa odrážala v nasledujúcej voľbe Tanaamiho maľbe.
Po ukončení Fakulty dizajnu na Musashino Art University, sa venoval najrôznejším kreatívnym aktivitám ako je animácia, litografia, ilustrácia a dizajn. V období, kedy v popredí stálo takzvané psychedelické umenie a na vrchole umeleckého piedestálu dominoval pop-art, Tanaamiho tvorba sa stala známa nie len v rodnej krajine v Japonsku, ale aj na celom svete. 
V roku 1975 bol vymenovaný prvým umeleckým riaditeľom "Monthly PLAYBOY" (japonskej edície).
Od roku 1991 pôsobí ako profesor na Univerzite umenia dizajnu v Kyóte.Jessica Helfand

Jessica Helfand und William Drenttel pôsobia ako partneri pre americkú spoločnosť s názvom Winterhouse, ktorá je istým podnikateľským poradenstvom pre dizajn. Zároveň sú Jessica a William spoluzakladateľmi renomovaného Design Obeserver. Medzi ich zákazníkov patria nadácia Poetry Foundation Errola Morrisa, New England Journal, ktorý sa venuje medicíne, Norman Rockwell Museum, Yale Law Schoul a NYU School of Journalism.
V rokoch 2009 a 2010 bude ich pôsobenie podporované Rockefeller Foundation, aby tak priniesli do života medzinárodnú iniciatívu, ktorá organizuje dizajnérov pre vždy nový obrat a zmenu v oblasti tvorby.
Okrem toho získali štipendium Henryho Wolfa na Americkej akadémii v Ríme za grafický dizajn.
Jessica Helfand pôsobí ako kritička na Umeleckej škole v Yale a ako predsedkyňa výboru pre dizajnu USPS Citizens Stamp. Je autorkou kníh známych aj pod pojmom Scrapbooks: An American History, Reinventing the Wheel und Screen: Essays on Graphic Design and Visual Culture.
Jessica Helfand študovala grafický dizajn na Univerzite v Yale.

Design Observer


Julius Wiedemann

Julius Wiedemann sa narodil a vyrastal v Brazílii. Po ukončení štúdia grafického dizajnu a marketingu, odišiel do Japonska, kde pracoval v Tokiu ako umelecký redaktor pre digitálne médiá a pre magazín zameraný na dizajn. V edícii Taschen sa stal kompetentnou osobou pre výstavbu celého digitálneho a mediálneho prepojenia. K jeho zásluhám patria tituly ako Illustration Now!, obe série Advertising Now a dizajn webových stránok, tak ako aj tisíce obľúbených stránok edície Taschen.
Julius Wiedemann bol rečníkom na prvej súťaži Die Illustrative, ktorá sa konala v roku 2006 v Berlíne a zároveň bol členom umeleckej rady tejto súťaže.

Taschen Books 


Lilet Breddels

Lilet Breddels žije a pracuje ako kunsthistorička v Amsterdame. Momentálne je riaditeľkou nadácie Archis Foundation, hlavnou kultúrnou mysliteľkou s nespočetným množstvom nápadov i realizácií. Zároveň je vydavateľkou známeho magazínu Volume, nezávislého magazínu venovaného dizajnu. Tento časopis sa snaží, prostredníctvom definície rozširovania architektúry, o globálnu perspektívu utvárania ideálnych návrhov miestnosti pre život ľudí. Lilet Breddels vo svojej koncepcii zastupuje  istú sociálnu renesanciu kultúrnych a politických významov v architektúre. Dôraz kladie na to, aby boli v živote a v architektúre uplatňované globálne platformy. Na tomto názore buduje Volume svoje architektonické teritóriá a dizajn tak získava nové poslanie pri tvorbe originálnych artefaktov.

Volume Magazin


Claudia Gerdes

Claudia Gerdes žije a pracuje ako žurnalistka v Hamburgu. Vo svojej tvorbe uprednostňuje témy venované dizajnu, fotografii a novým médiám. Mnohé z jej článkov je uverejnených v magazíne "PAGE".

PAGE Magazin


Angharad Lewis

Angharad Lewis is editor of Grafik maga­zine and a director of Adventures in Pub­lishing. She has also written for other pub­lications including Icon, Crafts, Thir ty4 and Ten4 magazines, has edited and writ­ten books including 'Ma terials, Process, Print' (2007), 'Street Talk: The Rise and Fall of the Poster' (2006) and 'Pub lic Ad­dress System' (2006). She also curated the exhibition Public Address System, which toured in ternationally (2004 – 2005). She holds an MA in the History of Decorative Arts and Design and has taught as a visit­ing lecturer at Middlesex University.

Grafik Magazine


Ruben Manrique Diaz

Is not only the art editor of NEO2, but also responsible for the creative direction, artis­tic direction and graphic design of the magazine.
Neo2 was first established 14 years ago, and is now the most powerful Spanish lan­guage trends magazine on the market.
Creativity and change present challenges in every issue, yet are the main foundation of Neo2.

Neo2

More...

Wednesday, August 19, 2009

Young Illustrators Award 2009


Swatch Young Illustrators Award získajú pozvanie do Berlín, kde budú mať možnosť vystaviť svoje práce na medzinárodnom festivale s názvom die Illustrative 2009. Víťazi získajú cenu v hodnote 6.000 EUR, zverejnenie a publikáciu svojej tvorby, uzavretie zmlúv s agentúrami a možnosť účasti na budúcoročných prehliadkach. Hlavný víťaz súťaže získa šancu na vytvorenie dizajnu hodiniek značky Swatch- ktorá sa zároveň stáva úžasnou príležitosťou na vstup do radov renomovaných umelcov ako Kiki Picasso, Pedro Almodóvar, Robert Altman a Keith Haring.
Nominovaných výtvarníkov bude hodnotiť medzinárodná porota, ktorá bude zostavená z vedúcich osobností súčasného umenia, odborníkov a vydavateľov populárnych magazínov pre grafiku a dizajn. Prihlasovanie do súťaže Swatch Young Illustrators Award je možné od júna do konca septembra 2009. Porota rozhodne o víťazovi súťaže v jednotlivých kategóriách v októbri tohto roku.
Udelenie zlatej ceny a ďalšie vyznamenania budú odovzdané na jeseň 2009 v rámci festivalu Die Illustrative. Zverejnenie mien nominovaných umelcov bude umiestnené na webovej stránke festivalu Die Illustrative do polovičky septembra. Výber najlepších prác zo súťaže Swatch Young Illustrators Award bude inštalovaný už na spomínanej výstave. Termín prihlásenia sa do súťaže je -do 30. septembra 2009.

More...